Meter of Peter worden

Meter of Peter zijn.?


We begrijpen dat niet iedereen een dier kan houden. Maar alle hulp is welkom natuurlijk.
Er zijn dieren die al lang in het asiel zitten en geen thuis vinden. Het gaat om straathonden, gedumpte dieren.
Mensen zijn vaak kieskeurig en daardoor vinden sommige dieren geen adoptiegezin.
Er wordt helaas nog teveel naar het uiterlijk gekeken, ook leeftijd speelt vaak een grote rol.
Een hond die jou nooit in steek zal laten en altijd van jou zal blijven houden, wordt toch zomaar weggedaan.

Wij willen ook deze dieren een kans geven. Kans op een redelijk leven, met goed voer. Dat kan alleen met jullie steun.
Wordt peter/meter van zo'n dier ! Het kost niet zoveel. Je stuurt een mailtje en zegt van welke hond je peter/meter wil zijn.
Je stort elke maand een minimumbedrag van 5 euro (liefst meer) op onze rekening, met dat geld kopen wij eten, medicijnen enz... (normale kosten p.m. zijn 15€)
Het nodige voor het dier. Wordt het dier toch geadopteerd, krijg je de kans om een ander dier te kiezen.
Besluit je om de donatie niet verder te zetten, laat het ons dan weten via email. Een dier kan meerdere peters/meters hebben voor donatie. Wij verzorgen daarvoor iedere maand een transport van voer naar het asiel.  Iedere maand geven we een beknopt overzicht. Sluit U aan bij de anderen die de honden een goed leven toewensen.
Kijk vooral eens naar de oudere dieren, die weinig kans hebben een huis nog te vinden of de te getraumatiseerde honden zoals Mae 


Banknr.NL24 INGB 0008 4915 50 t.n..v. Stichting C S F for Doggies
Mail adres : fordoggies@outlook.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/205384266574917