Lara 2 jaar 35 cm

Vita 1,5 jaar 55 cm

Burger, 1 jaar

 

INFORMATIE EN AFSPRAKEN OVER ADOPTIE VIA STICHTING C.S.F. for Doggies

fordoggies@outlook.com


Informatie

Welke honden worden aangeboden ter adoptie en met wie werken wij samen?

Op deze website www.fordoggie.nl of www.fordoggies.be vindt u de honden die wij in Portugal in het asiel ondersteunen en de honden die wij aanbieden ter adoptie.

Wij werken hiervoor vooral samen met de asielen van lokale overheden ADDAF Fafe noord Portugal en zijdelings met APA Torres Vedras .

Wij werken al vele jaren samen met deze asiels en onze ervaringen daarmee zijn goed. In het verleden is onze steun hier altijd goed terechtgekomen. We kunnen echter niet instaan voor deze asiels. Voor meer informatie over deze asiels verwijzen we graag naar de websites daarvan. We verzoeken u echter dringend om niet rechtstreeks contact op te nemen met de asiels! De verzorgers hebben al hun tijd en aandacht nodig voor de honden. Enkele honden verblijven in een tijdelijk gastoudergezin in Nederland of België.

 

Wat doen we nog meer?

Het is ongelofelijk hoeveel we niet alleen een verschil kunnen maken in het kader van de adoptie van honden, maar ook in Portugal voor de dieren die achterblijven veel kunnen betekenen op diverse manieren. Zo laten wij daar honden en katten die op straat leven steriliseren en castreren om te voorkomen dat er nog meer dakloze dieren worden geboren.

Op ons verzoek geven de asiels, waar de honden verblijven, ze de nodige voeraanvullingen en medicatie die zij nodig hebben en die buiten de kosten vallen die de gemeente daar vergoedt.

Wij bekostigen dit door middel van donaties en het sponsoren van de honden. Ook vragen we bij adoptie aan de adoptant een bijdrage in de kosten die wij maken voor de te adopteren hond,

waarin ook een kleine bijdrage zit voor de verdere ondersteuning van de 2 asiels.


Hoe verloopt het adoptieproces?

Als uw oog op een hond is gevallen die u zou willen adopteren, kunt u daarover contact met ons opnemen op fordoggies@outlook.com d.m.v. de intakeformulieren onder de gewenste hond.

Het is zowel in uw belang als dat van ons dat de hond terechtkomt in een passend adoptiegezin. Om die reden zijn wij kritisch in de selectie van een adoptiegezin en vragen wij u om zo veel

mogelijk relevante informatie te geven over uzelf en het gezin waarin de hond terecht komt, evenals over de achtergrond van uw wens om een hond te adopteren en hoe u de hond wilt gaan verzorgen.

Graag verwijzen we u hiervoor naar het intakeformulier onder iedere beschrijving van een hond. Op basis van de aanmeldingen voor een hond, die ter adoptie is aangeboden, selecteren wij de in onze visie meest ideale adoptant,

waarna we op onze website vermelden dat de hond is gereserveerd.

 

Dit is een voorlopige reservering, want voordat we een definitieve beslissing kunnen nemen over de adoptie, houden wij vervolgens een intakegesprek met u en doen wij een huisbezoek bij u thuis, waarvoor we u zullen benaderen, om daarover een afspraak met u in te plannen. Pas als de uitkomsten van dit gesprek en het huisbezoek voor ons positief zijn, kunnen we u een nadere toezegging doen over de adoptie. Het blijft wel een toezegging onder voorbehoud. Als blijkt dat de hond niet gezond is, of als er andere omstandigheden zouden spelen, kan de adoptie helaas niet doorgaan.

 

Als wij u hebben toegezegd dat u de hond van uw keuze kunt adopteren, wordt de hond klaargemaakt voor deze adoptie. Dit betekent dat voor de hond concreet het volgende wordt gedaan:

1. sterilisatie/castratie;

2. alle benodigde vaccinaties* (tenzij we anders vermelden);

3. bloedtest als de hond ouder is dan 8 maanden**;

4. chipregistratie;

5. Europees paspoort;

6. regelen transport naar Nederland.

7. U dient de hond binnen 2 weken te registreren

 


* De vaccinaties zijn voor 7 ziekten waaronder Parvo en kennelhoest. Anti-rabiës is een aparte vaccinatie.

 

** De bloedtest is de Urano 4 test, waarbij op Hartworm, Leishmania, Babesia en een darmparasiet wordt getest (Dirofilaria, Leishmaniose, Babesiose en Ehrlichiose).

 

We plannen en regelen het transport naar Nederland in een vrachtwagen, waarin meerdere honden in benches worden vervoerd. Zij krijgen onderweg te eten en te drinken. U kunt de hond vervolgens op een centrale locatie in Nederland afhalen. Dit transport is een keer per maand.

Wij stellen de hond aan u ter beschikking met een tuigje met een martingale band, en 2 lijnen. Wij stellen het gebruik van dit tuigje verplicht. Achtergrond daarvan is dat geadopteerde honden soms in de beginperiode erg angstig kunnen zijn en zich daarom proberen los te rukken. Het is al meer dan eens voorgekomen dat een hond ontsnapte, zoek raakte en het uiteindelijk niet heeft overleefd. 

 

Wij blijven de hond volgen na de adoptie en houden hierover contact met u. Bij vragen over het gedrag of de verzorging van uw hond kunt u altijd bij ons terecht. We proberen u dan zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen en beschikken in dit verband over een team van ervaren vrijwilligers.

 

Wilt u contact, mail ons dan. Daarvoor kun u zich via het contactformulier van onze website aanmelden, maar u kunt ook mailen naar fordoggies@outlook.com

Wilt u bijdragen, stort dan aub op NL24 INGB 0008 4915 50 t.n.v. Stichting C S F for Doggies. Wij zijn een ANBI stichting, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Zie ook onze Facebookpagina: Stichting C.S.F. for Doggies

 

Onze stichting wordt gedreven door vrijwilligers met het hart op de juiste plaats, zowel voor de hond als voor de mensen die via ons een hond adopteren. Onze vrijwilligers doen hun best om alles zo goed mogelijk te doen, met respect naar alle betrokkenen en naar de hond. Binnen onze groep van vrijwilligers hebben we echter niet alle expertise in huis. Daarom zijn we blij dat Catelijne Bach van Van Iersel Luchtman Advocaten, advocaat ondernemingsrecht en Floor Vaessen, juridisch medewerker bij dit kantoor, bereid waren ons contract na te kijken en ons daarover enkele tips te geven voor verbetering. Catelijne heeft zelf via onze stichting de hond Bina geadopteerd. We zijn blij met deze tips en tricks.

 

 

C.A. (Catelijne) Bach

Advocaat

 

“Van Iersel Luchtman advocaten” is de handelsnaam van de naamloze vennootschap Van Iersel Luchtman N.V. (KvK 20131818). Op de dienstverlening van kantoor zijn zowel onze privacyverklaring van toepassing, te raadplegen op www.vil.nl/nl/privacyverklaring als de algemene voorwaarden, waarin onder andere een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd www.vil.nl/nl/algemene-voorwaarden
 
“Van Iersel Luchtman advocaten” is a trade name used by Van Iersel Luchtman N.V. (Chamber of Commerce no. 20131818). 
Our privacy statement, which can be consulted at www.vil.nl/en/privacystatement, as well as our general terms and conditions apply to all services rendered by our firm. These general conditions include a limitation of liability clause. They can be consulted at our website www.vil.nl/en/general-terms-and-conditions

 

https://vakantiehuisdebontehond.nl/

Vakantiehuis De Bonte Hond

Vakantiehuis De Bonte Hond ligt in Oost Groningen in het rustige dorpje Blijham. Het terrein waar het vakantiehuis op staat, is volledig omheind (gegarandeerd overal minimaal 215 cm hoog) en heeft een beschutte ligging door de (fruit)bomen die er op het terrein staan. Er is altijd ergens zon en er is altijd voldoende schaduw. De Bonte Hond is ingericht voor 4 personen.  Een 5e en eventueel een 6e persoon kan verblijven in overleg, zie hiervoor de Vakantiehuis De Bonte Hond Boekingsvoorwaarden

De Bonte Hond heeft ervoor gekozen om in eerste instantie te kijken wat er nodig is voor de honden, daarnaast is het natuurlijk voor de baasjes ook een heerlijke comfortabele plek met goede bedden. Kortom, een fijn vakantiehuis.

 

 

Judy 1,5 jr 45 cm

                                                                                                                                             Kiara 4 maanden wordt zo'n 45 cm